Blogiarkisto

Äänestäjä lähetti minulle viestin kertoakseen, että olin vaalikoneen kysymysten perusteella hänelle parhaiten sopiva ehdokas. Häntä kuitenkin pohditutti valita minua, koska puoluevaalissa hänen äänensä voisi olla tukemassa jotakin toista vihreää (tai sitoutumatonta) ehdokasta, jonka ajatukset eivät ehkä olisikaan yhtä yhdensuuntaiset. Mitä sitten...

Suomessa alle kaksi tuhannesta menehtyy ensimmäisen elinvuotensa aikana. Kansainvälisesti erinomaiset tulokset kertovat laajasti yhteiskunnastamme. Laadukas äitiysneuvolajärjestelmä tavoittaa kattavasti odottavat äidit, ja ennenaikaisesti syntyneiden osuus onkin Suomessa maailman pienimpiä. Sosiaaliturvajärjestelmä ehkäisee syvintä köyhyyttä ja...

Vaalikentillä kuulee spekulaatioita taktisesta äänestämisestä. Jotkut pohtivat, miten antaa äänensä siten, että välttyy omiin arvoihinsa nähden epätoivottavalta hallitukselta. Vaikka tämä kuulostaa nopeasti ajatellen hyvin ymmärrettävältä, niin on useita syitä, miksi näin ei kannata toimia.

Suomalaisten lasten ja nuorten terveys ei ole kehittynyt tällä vuosituhannella suotuisasti. Erityisiksi ongelmiksi ovat muodostuneet ylipaino, mielenterveyden ongelmat ja sosiaaliset vaikeudet. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä melkein 20 prosenttia. Mielenterveyden vuoksi terveydenhuollon...

Ylipainosta on muodostunut Suomessa keskeinen terveysongelma jo lapsuusiästä lähtien. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä lähes 20 prosenttia. Lihavuuden ehkäisy perustuu terveellisiin elämäntapoihin, riittävään liikuntaan ja oikeisiin ravintotottumuksiin. Mielestäni arvonlisäveroa tulisi käyttää...

Tutkimuksen avulla yhteiskunta voi varautua tulevaan. Suomessa tieteen rahoitus on jäänyt huolestuttavasti jälkeen esimerkiksi muista Pohjoismaista, mikä uhkaa näivettää maamme kilpailukykyä. Vastaukseksi koulutustason laskuun Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on esittänyt, että jatkossa Suomi tarvitsee jopa tuhat uutta tohtoria vuodessa....