Lasten ja nuorten hyvinvointi

Suomalaisten lasten ja nuorten terveys ei ole kehittynyt suotuisasti. Erityisinä ongelmina ovat ylipaino, mielenterveyden ongelmat ja  sosiaaliset vaikeudet. Lasten terveyden edistämiseksi

  • Liikunnan määrää koulupäivän aikana tulee  lisätä
  • Lastenlääkäreiden tulee jalkautua kouluterveydenhuoltoon ja hyvinvointikeskuksiin 
  • Lapsen ja nuoren ongelmiin puuttuminen pikaisesti ja automaattisesti lastenlääkärin ja sosiaalityöntekijän toimesta, jos koulusta on poissaoloja yhden lukukauden aikana yli 80 tuntia
  • Ravintotottumusten ohjaaminen  terveellisempään suuntaan aiempaa vahvemmin verotuksen avulla (verojen lasku terveellisen ruoan osalta)