Terveys

Terveyden osalta tulevaisuutta vaalitaan kustannustehokkaimmin ennaltaehkäisemällä sairauksia. Rokotteiden suhteen iäkkäiden osalta olemme tässä vielä lapsen kengissä. Jo lähivuosina on mahdollista ehkäistä rokotuksin ainakin koronan ja influenssan lisäksi iäkkäiden RSV-infektioita.

Lihavuuden ehkäisy tulee aloittaa jo lapsuudessa. Tämä tapahtuu ohjaamalla verotusta suosimaan terveellistä kasvis- ja kalaruokaa sekä lisäämällä koululiikunnan määrää. 

Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeimmät ajankohdat mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Koulun, sosiaalitoimen ja lastenlääkäreiden tulee yhteistyössä tunnistaa epäterveelle kasvuympäristölle altistuneet lapset ja kohdistaa tukitoimia heidän perheisiin.