Blogiarkisto

Äänestäjä lähetti minulle viestin kertoakseen, että olin vaalikoneen kysymysten perusteella hänelle parhaiten sopiva ehdokas. Häntä kuitenkin pohditutti valita minua, koska puoluevaalissa hänen äänensä voisi olla tukemassa jotakin toista vihreää (tai sitoutumatonta) ehdokasta, jonka ajatukset eivät ehkä olisikaan yhtä yhdensuuntaiset. Mitä sitten...

Suomalaisten lasten ja nuorten terveys ei ole kehittynyt tällä vuosituhannella suotuisasti. Erityisiksi ongelmiksi ovat muodostuneet ylipaino, mielenterveyden ongelmat ja sosiaaliset vaikeudet. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä melkein 20 prosenttia. Mielenterveyden vuoksi terveydenhuollon...

Ylipainosta on muodostunut Suomessa keskeinen terveysongelma jo lapsuusiästä lähtien. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä lähes 20 prosenttia. Lihavuuden ehkäisy perustuu terveellisiin elämäntapoihin, riittävään liikuntaan ja oikeisiin ravintotottumuksiin. Mielestäni arvonlisäveroa tulisi käyttää...

Tutkimuksen avulla yhteiskunta voi varautua tulevaan. Suomessa tieteen rahoitus on jäänyt huolestuttavasti jälkeen esimerkiksi muista Pohjoismaista, mikä uhkaa näivettää maamme kilpailukykyä. Vastaukseksi koulutustason laskuun Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on esittänyt, että jatkossa Suomi tarvitsee jopa tuhat uutta tohtoria vuodessa....

Suomessa on yksi maailman pienimmistä imeväiskuolleisuuksista. Vähemmän kuin kaksi tuhannesta lapsesta kuolee ensimmäisen elinvuoden aikana. Osa vastasyntyneistä kuitenkin menehtyy. Vastasyntyneiden hoitoon erikoistuneena lääkärinä olen ollut tilanteissa, missä raskaasta tehohoidosta huolimatta vauvan selviytymisennuste on todettu toivottomaksi....

Pitkäkestoiset koronaoireet eli ns. long covid on merkittävä koronavirus SARS-CoV-2-infektion haitta. Erityisen usein pitkäkestoisia oireita raportoidaan vaikeiden, sairaalahoitoa vaatineiden koronainfektioiden jälkeen, mutta long covid -oireilua voi jäädä myös lieväoireisen akuutin taudin jälkeen. Kuva rokotteiden vaikutuksesta pitkittyneitä...

Siivotessani vanhaa läppäriäni törmäsin vanhaan julkaistavaksi tarjoamaani, mutta julkaisematta jääneeseen, mielipidekirjoitukseen. Toimin siihen aikaan, noin viisi vuotta sitten, Oulun yliopiston lastentautiopin professorina. Kirjoitin, koska katsoin tehtäväkseni edistää lasten ja nuorten hyvinvointia myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta....

Vaikka synnymme tasa-arvoisina, niin kaikki eivät saa samoja lähtökohtia elämään. Osa vauvoista aloittaa elämänsä huumeriippuvaisina, johtuen tavallisimmin äidin raskauden aikaisesta buprenorfiinin käytöstä. Vieroitusoireita hoidetaan antamalla morfiinia. Annosta voidaan laskea enintään 10%:lla alkuperäisestä annoksesta päivässä, ja tavallisesti...

Seurasin kuluneella viikolla etäyhteyden kautta Oulun yliopistolla vihreiden edustajana yliopistojen järjestämää suurta vaalikeskustelua. Yksimielisyys oli ymmärrettävän suuri, kun koulutuksen merkitystä korostettiin. Yliopistojen rahoituksen leikkaajia ei näkynyt. Vaikka tämä edustaa myös omaa mielipidettäni, jäi tilaisuudesta mietityttämään...

Suomessa on meille suomalaisille maailman tärkeimmät lapset, joille toivomme ainoastaan parasta. Valitettavasti suomalaisten lasten ja nuorten terveys ei ole kehittynyt suotuisasti. Erityisinä ongelmina ovat ylipaino, mielenterveyden ongelmat ja sosiaaliset vaikeudet. Lasten terveyden edistäminen vaatii konkreettisia toimia.