Koulutus

Suomen menestys nojaa korkeaan koulutus- ja sivistystasoon. Nyt on havahduttu peruskoulun, toisen asteen koulutuksen, korkeakoulujen ja yliopistojen heikentyneeseen tilanteeseen, mikä heijastuu lasten, nuorten ja perheiden ongelmina. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on minun arvoissani etusijalla. Ajatuksiani koulutuksen kehittämisestä.

  • Lapset  tarvitsevat rajoja, raameja, rutiineja ja rakkautta. Peruskoulun osalta tämä tarkoittaa  säännöllisiä koulupäiviä, jotka alkavat aamulla samaan aikaan ja loppuvat iltapäivällä samaan aikaan. Itseohjautuvuus sopii erityisen huonosti tarkkaavaisuuden haasteista kärsiville.
  • Lukiolaiset ovat kuormittuneita elämää liiaksi määrittävien ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Yhden kokeen painoarvo on kohtuuttoman suuri. Lukioarvosana voisi muodostua kumulatiivisesti useasta puolivuosittain tehdystä arvioinnista. Liiallista huolta kirjoituksista voisi vähentää siten, että huomattava määrä opiskelupaikoista jaetaan myös pääsykokeiden perusteella. Minusta suhde puolet ylioppilaskirjoitusten ja puolet pääsykokeen kautta olisi sopiva useimpiin opiskelupaikkoihin. Toistuvat ylioppilaskirjoitusten arvosanojen parannusyritykset eivät ole mielekkäitä.
  • Ammatillisen koulutuksen arvo kunniaan! Suomi tarvii osaavia kirvesmiehiä, kokkeja, maalareita, mekaanikkoja, lähihoitajia, metsureita jne.