Tärkeimmät teemat

Katson maailmaa oululaisen lastenlääkärin silmin. Pidän erityisen tärkeänä lasten ja nuorten hyvinvointia. Perheiden ongelmien ehkäisy vähentää nuorten syrjäytymisen riskiä ja mielenterveysongelmien kehittymistä. Panostus kouluihin ja koulutukseen tulee näkymään suomalaisena menestyksenä pitkälle tulevaisuuteen. Ammattitaitoiseen henkilökuntaan nojaavan terveydenhuollon ansiosta meillä on paljon iäkkäitä vanhuksia, joiden laadukas hoiva tulee turvata.

Lupaukseni:

  1. Teen kaikkeni lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
  2. Tuon kuuluviksi niiden äänet, jotka eivät muutoin tule helposti esille. Heitä ovat lasten lisäksi hoivaa vaativat vanhukset ja mielenterveyden ongelmista kärsivät.
  3. Vaadin, että päätökset tehdään parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta, eikä etujärjestöjen lobbauksen perusteella.