Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjoisen merkitys on korostunut uudessa geopoliittisessa tilanteessa. Nato-maana Suomen maayhteyksien merkitys Ruotsiin ja Norjaan korostuu. Siksi junaratayhteyksien tulee olla toimivat Oulusta sekä etelään että pohjoiseen. 

Pohjoisen ja Kainuun kilpailukykyinen tulevaisuss nojaa laadukkaaseen yliopistoon, jonka täytyy toisaalta olla riittävän laaja-alainen tarjotakseen tarvittavia osaajia alueen tarpeeseen, mutta myös tarpeeksi laadukas houkutellakseen parhaita tutkijoita ja saadakseen merkittävää tutkimusrahoitusta.

Itä-Suomi tulee pitää elinvoimaisena ja asuttuna. Tämä tapahtuu siten, että alueen nuorille on riittävä koulutustarjonta. Siksi Oulun yliopiston tulee laajentaa toimintaansa Kajaanissa.