Vanhusten hoitoHyvien elinolojen ja laadukkaan terveydenhuollon ansiosta suomalaisten elinikäennuste on noussut viime vuosikymmeninä (kuva). Siksi Suomessa on paljon iäkkäitä vanhuksia, joiden laadukas hoiva tulee turvata. Väistämättä tämä tarkoittaa lisäkustannuksia ja -panostuksia omais- ja kotihoitoon sekä hoivapaikkojen määrään. 

Vanhuksia ei voi jättää heitteille.