Koululaisten digilaitteet

09.08.2023

Lastenlääkärit, lastenpsykiatrit ja nuorisopsykiatrit ovat yhdessä laatineet hyvin perustellun ja selkeän kannanoton digilaitteiden käytön rajaamisesta koulupäivän aikana https://www.lastenlaakariyhdistys.fi/tiedotteet/kannanotto-kannykan-kayton-rajoittamisesta-koulupaivan-aikana.


Yhdyn lastenlääkärinä luonnollisesti kannanottoon ja uskon, että asiasta päätettäessä huomioidaan meidän lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten näkemys.