Modernan RSV-rokote suojaa tehokkaasti yli 60-vuotiaita

14.12.2023

Vielä kuluvan vuoden alkaessa ei ikääntyville ollut tarjolla yhtään RS-virisinfektiolta suojaavaa rokotetta. Nyt GlaxoSmithKline:n (GSK) ja Pfizerin jo myyntiluvan saaneiden valmisteiden lisäksi myös Modernan rokotteen on osoitettu tänään julkaistussa tutkimuksessa suojaavan tehokkaasti yli 60-vuotiaita RS-virukselta (https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2307079).

Laajaan kansainväliseen tutkimukseen osallistui yli 35 000 henkilöä, joista puolet sai varsinaista rokotetta ja puolet lumevalmistetta. Modernan mRNA-teknologiaan perustuvan rokotteen suojatehoksi saatiin 82,4 % (luottamusväli 34,8 – 95,3 %) vakavaa (vähintään kolme oiretta) RS-viruksen aiheuttamaa alahengitystieinfektiota vastaan ja vastaavasti 83,7 % (luottamusväli 66,0 – 92,2 %) lievempioireista tautia vastaan (vähintään kaksi oiretta). Vakavampia RSV-infektioita ilmeni yhteensä 20, joista varsinaista rokotetta saaneita oli kolme ja kontrolliryhmään kuuluvia 17. Rokote oli hyvin siedetty eikä huolestuttavia haittavaikutuksia ilmennyt.

Iäkkäillä RSV on influenssan ja koronan ohella kolmas tärkeä vaikeita hengitystieninfektiota aiheuttava virus. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on laskettu, että vuosittain noin 170 000 yli 60-vuotiasta tarvitsee sairaalahoitoa RS-viruksen vuoksi. On myös arvioitu, että 14 000 yli 65-vuotiasta amerikkalaista menehtyy RS-virusinfektion seurauksena vuosittain.

Tänä vuonna tapahtunutta edistymistä RSV-rokotteissa on edeltänyt pitkäjänteinen tutkimustyö. Ensimmäinen RSV-rokote kehitettiin jo 1970-luvulla inaktivoimalla (tai tappamalla) RS-viruksia formaldehydillä. Rokote ei kuitenkaan toiminut odotetusti, vaan päinvastoin pahensi taudin oireita. Rakennebiologinen perustutkimus RS-viruksen pintaproteiineista mahdollisti toimivan rokotekohteen löytymisen (ns. F-proteiini prefuusio-muodossa). Sekä Pfizrerin, GSK:n ja Modernan rokotteet suuntaavat puolustusvasteen juuri tätä RS-viruksen osaa vastaan.

Usea toimiva RSV-rokote on erityisen tärkeää rokotteen laajan globaalin saatavuuden mahdollistamiseksi.