RSV-rokotteen saaneiden läpäisyinfektiot ovat lievempiä kuin verrokeilla

04.02.2024

RSV on influenssan ja koronan ohella kolmas merkittävä vaikeita hengitystieinfektiota aiheuttava virus ikääntyvillä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosittain 170 000 yli 60-vuotiaan on arvioitu tarvitsevan sairaalahoitoa RSV-infektion vuoksi. Viimeisen vuoden aikana on saatu käyttöön kaksi RSV-rokotetta: GSK:n Arexvy ja Pfizerin Abrysvo. Molempien rokotteiden suojateho RSV-infektiota vastaan on noin 70 %, joten rokotteen saaneilla ilmenee läpäisyinfektioita. Tuore tutkimus osoittaa, että GSK:n Arexvy-rokotteen saaneiden RSV-infektiot ovat lievempioireisia kuin verrokeilla (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/irv.13236).

Harkittaessa rokotteen ottamista kansalliseen rokotusohjelmaan tulee perusteellisesti punnita rokotteella saatavissa oleva terveyshyöty, mahdolliset haitat ja kuinka paljon resursseja (rahaa ja työpanosta) vaaditaan etujen saamiseen. Voisiko samalla panostuksella saada vielä enemmän hyötyä, jos se käytetään jollakin muulla tavalla? Tämän vuoksi rokotteiden vaikutusten mahdollisimman tarkka ymmärtäminen on välttämätöntä.

Aiemmin julkaistun laajan faasi 3 -tutkimuksen perusteella tiedetään, että GSK:n Arexvy-rokotteella on 71,7 %:n suojateho (95% luottamusväli 56,2 – 82,3 %) lievää RSV-infektiota vastaan ja 94,1 % (95% luottamusväli 62,4 – 99.9 %) teho vakavaa tautia vastaan ​​yli 60-vuotiailla aikuisilla (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209604). Nyt Curran ym. (2024) selvittivät, että läpäisyinfektion saaneilla oireet ovat lievempiä kuin lumerokotetta saaneilla (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/irv.13236, kuva 1).Arexvy-rokote siis estää kaksi RSV-infketiota kolmesta, suojaa erityisen hyvin vakavaa infektiota vastaan ja jos rokotetta saanut kuitenkin sairastuu, on infektio lievempi kuin rokottamattomalla.

RSV-rokotteiden avulla on mahdollista vähentää merkittävästi tautitaakkaa ja siten ylläpitää ikääntyneiden terveyttä ja elämänlaatua.