Tulevaisuutta vaalien – vihreiden eduskuntavaaliehdokas 2023

24.01.2023

Maileja ja elämänkokemusta on jo ehtinyt kertyä, joten näin ajan olevan oikea pyrkiä kansanedustajaksi hoitamaan yhteisiä asioita. Vaikka ehdin tulla monelle tutuksi Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtajana, niin ensisijaisesti katson maailmaa oululaisen lastenlääkärin silmin. Tamperelaisesta vivahteesta huolimatta olen syntyperäinen, Oulussa asuva oululainen. Olen käynyt kouluni sekä lääketieteen opintoni Oulussa ja toiminut Oulun yliopistossa lastentautiopin professorina 2013-2020. Siksi olen ehdokkaana Oulun vaalipiirissä.

Vihreät luonnollinen valinta puolueeksi

Olen nyt toista päivää vihreän liiton jäsen. Valinta oli helppo yhtenäisten arvojen ja tavoitteiden vuoksi. Minun on helppo yhtyä vihreiden pääperiaatteisiin: 'Teemme työtä ilmastonmuutoksen ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi, jotta tuleville sukupolville jää elinvoimainen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Puolustamme luontoa ja ihmisiä ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan. Teemme politiikkaa periaatteidemme ja tutkitun tiedon pohjalta emmekä eturyhmien lähtökohdista. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu - luonnolle, eläimille ja tuleville sukupolville - ja varmistamme, että haavoittuvassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin.'

Tulevaisuutta vaalien

Tulevaisuutta vaalitaan tekemällä oikeita valintoja. Sellaisia, joiden vaikutus nähdään mahdollisesti vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua. Tällaisia valintoja ovat huolehtiminen lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä koulutuksesta, syrjäytymisen estäminen tukemalla perheitä ja luonnon kohteleminen arvostaen. Vanhusten laadukas hoiva ja mielenterveysongelmien hoitaminen ei ole poliittinen kysymys, vaan välttämättömyys.

Pitkä kokemus yliopistolaisena, lastenlääkärinä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana antaa pohjan tehdä mahdollisimman oikeita, tietoon perustuvia päätöksiä.