Sidonnaisuudet ja esteellisyydet

16.08.2021

Ihmisiä on pohdituttanut, kenen suulla puhun. Koska toimin tutkimuksesta vastaavana henkilönä Suomen osalta Comirnaty-rokotteen alle 12-vuotiaiden tutkimuksessa, niin olenko Pfizerin maksettu äänitorvi?

Rokotetutkimuskeskuksen henkilökunta on työsuhteessa Tampereen yliopistoon

Rokotetutkimuskeskus on osa Tampereen yliopistoa, johon koko Rokotetutkimuskeskuksen henkilökunta on työsuhteessa. Toimeksiantajat eivät siis maksa suoraa korvausta minulle tai kenellekään muulle rokotetutkimuskeskuslaiselle. Tutkimukseen osallistuvien määrällä ei ole merkitystä palkkaukseemme, kuten ei myöskään sillä, millaisia tuloksia tutkimuksista saadaan.

Pfizerin koronarokotetutkimuksen lisäksi Rokotetutkimuskeskus tekee tutkimuksia käytännössä kaikkien merkittävien rokotevalmistajien toimeksiannosta. Olen tutkimuksesta vastaava henkilö noin 25 hankkeessa, jotka jakaantuvat seitsemälle eri rokotevalmistajalle. Rokotetutkimuskeskus kohtelee näitä kaikkia tasapuolisesti. Pfizerin suosimista, tai sorsimista, en siis voi tehdä.

Tutkimuksesta vastaavan henkilön rooli on siinä mielessä oleellinen, että henkilölle on lain määräämät vaatimukset https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488. Ymmärrettävästi "lääketieteelliseen tutkimukseen saa ryhtyä vain, kun tutkimuksesta vastaa lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys". Käytännössä kliininen rokotetutkimus on joukkueurheilua, jota voisi verrata pesäpalloon. Joukkueen ulkokenttä on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Jotta kansainväliset rokotevalmistajat valitsevat tutkimuksen toteuttajaksi Rokotetutkimuskeskuksen, tulee kaikilla pelipaikoilla olla kansainväliset mitat täyttävä toimija. Kliininen tutkimus ei ole yksilöurheilua.

Tampereen yliopiston ulkopuoliset asiantuntijatehtävät

Varsinaisen rokotetutkimusten arkeen liittyvän työn ohella minulla on erilaisia asiantuntijatehtäviä, joista osasta, kuten toimimisesta Suomen Akatemian Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa, maksetaan palkkio. Toimin asiantuntijana ajoittain myös eri rokotevalmistajille. Tällaisissa tapauksissa en ole ottanut toimeksiantajalta palkkiota, vaan ehdottanut vastaavan summan lahjoittamista kansainväliselle Pelastakaa lapset -järjestölle.

Rokotetutkimuskeskus tekee hyvin tiivistä yhteistyöstä rokotevalmistajien kanssa. Sen vuoksi en olisi sopiva toimimaan viranomaisroolissa päätettäessä rokotteen hyväksymisestä kansalliseen rokotusohjelmaan, onhan riippumattomuus päätöksenteossa tärkeää suomalaisessa yhteiskunnassa. Miksi sitten kenenkään kannattaisi lukea tekstejäni tai luottaa sanomisiini?

Itse pidän tärkeänä, että esitän näkemykseni omalla nimelläni ja kasvoillani. Epäily herää, jos asiaa ei voi esittää julkisesti omalla nimellä. Lisäksi pyrin antamaan väitteilleni mahdollisimman selkeät perustelut sekä lähteet, mihin tietoni pohjaavat. Silloin kuka tahansa voi varmistaa, ovatko tekemäni johtopäätökset käytössä olleista tietolähteistä oikeita. Tärkeämpää on siis se, mitä sanotaan, kuin se, kuka sen sanoo.

Kenen äänellä siis viestin? Puhun omalla suullani asiantuntijana Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtajana.