Omikron BA.5 tulee - olemmeko valmiita?

09.06.2022

Koronaviruksen omikronvariantista polveutunut uusi muunnos, BA.5, havaittiin ensimmäiseksi Etelä-Afrikassa kuluvan vuoden alussa. Sen osuus on lisääntynyt nopeasti Etelä-Euroopassa ja esimerkiksi Portugalissa se on jo valtavirus. Nyt BA.5 on alkanut levitä myös Suomessa. Kuinka huolissaan tästä uudesta koronavirusmuodosta tulee olla?

BA.5 kiertää rokotteiden ja sairastetun koronan antamaa suojaa

BA.5-variantti on yleistynyt, koska se pystyy kiertämään sekä koronarokotteiden että sairastetun koronan aikaansaamaa suojaa. Koronarokotukset ja sen jälkeen sairastettu koronainfektio muodostavat elimistöön neutraloivia vasta-aineita. Näin saatu vasta-aineisiin pohjaava eli humoraalinen immuniteetti antaa tehokkaan suojan sekä omikronia että muita aiempia valtamuunnoksia (alfa, beta ja delta) vastaan. BA.5 pystyy kuitenkin väistämään tätä suojaa https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abq2427 , mikä selittää BA.5-variantin yleistymisen. Tämän perusteella voi sangen luottavaisesti ennustaa, että BA.5 yleistyy myös Suomessa ja tulee aiheuttamaan merkittävää sairastumista jo kesän aikana ja erityisesti tulevana syksynä. Kuinka rajuun uuteen epidemia-aaltoon tulee varautua?

Rokotukset ja sairastettu korona antavat suojaa vakavaa tautia vastaan

Koronaviruksella on voimakas valintapaine väistää vasta-aineita, jotka estävät viruksen soluun pääsyä. Virus, joka ei pääse kohdesolunsa sisään ei pysty monistumaan ja häviää. Viruksissa tapahtuu sen vuoksi muutoksia, mutaatiota, jotka muokkaavat sen pintarakennetta siten, että rokotteiden tai aiempien infektioiden muodostamat vasta-aineet eivät sitoudu niihin aiempaan tapaan.

Neutraloivat vasta-aineet ovat kuitenkin vain yksi osa puolustusjärjestelmäämme. Elimistön valkosolut tunnistavat viruksen valtaamia soluja ja rajaavat siten infektion etenemistä. Tämä soluvälitteinen puolustus pohjaa pienten virusfragmenttien tunnistamiseen ja sen kiertäminen on viruksille vaikeaa. Sen vuoksi voi olettaa, että rokotetuilla ja/tai omikroninfektion sairastaneilla BA.5 aiheuttaa tyypillisesti lieväoireisen hengitystieinfektion. BA.5:n aiheuttama tautitaakka jää siksi pienemmäksi kuin aiemmista epidemia-aalloista aiheutuneet, kuten Etelä-Afrikassa on tapahtunut.

BA.5-variantin aiheuttama viides korona-aalto jäi aiempia matalammaksi Etelä-Afrikassa. Vastaavasti korona-aaltojen aiheuttama kuolleisuus on vähentynyt kerta kerralta jääden jo huomattavan alhaiseksi BA.5:n aiheuttamassa viidennessä aallossa. Tämä antaa toiveikkuutta myös Suomen tulevaan BA.5-näkymään. Vaikka BA.5 tulee aiheuttamaan jälleen uuden korona-aallon ja johtaa lisääntyneeseen sairaalakuormitukseen, niin liian huolissaan ei Suomessa kuitenkaan tarvitse olla.

Miten sitten seuraavaan korona-aaltoon tulisi varautua? On todennäköistä, että perusterveyden työikäisten ihmisten rokotesuoja vakavaa tautimuotoa kohtaan kestää myös BA.5 osalta. Erityinen lisäsuojan tarve kohdistuu iäkkäisiin ja niihin, jotka perussairautensa tai lääkityksensä vuoksi ovat erityisen alttiita vakavalle koronataudille.

Tärkeämpi kysymys mielestäni on, mitä rokotetta tulisi käyttää. BA.5 kiertää alkuperäisen omikronkannan mukaan optimoitujen, toisen sukupolven koronarokotteiden muodostamien vasta-aineiden suojaa samalla tavalla kuin se väistää sairastetun omikroninfektion kautta saatuja vasta-aineita.

Koronarokotteita kehitettäessä tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti mRNA-rokotteiden helppoa muokattavuutta. Influenssarokotteiden tavoin kulloistakin koronaepidemia-aaltoa varten tulisi kehittää kyseiseen tilanteeseen optimoitu rokote.

Omikronrokotteen suhteen riittävään nopeuteen ei vielä päästy.