Modernan RSV-rokote hyväksyttiin Yhdysvalloissa

15.06.2024

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi Modernan RSV-rokotteen (mRESVIA) yli 60-vuotiaille (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-roundup-may-31-2024). Kyseessä on kolmas hyväksytty RSV-rokote GSK:n (Arexvy) ja Pfizerin (Abrysvo) rokotteiden jälkeen. mRESVIA on ensimmäinen mRNA-rokote RSV:tä vastaan ja se on toinen Modernan käyttöön tuleva mRNA-rokote.

Hyväksyntä pohjaa kansainväliseen ConquerRSV-tutkimukseen, johon osallistuu lähes 36 000 yli 60-vuotiasta. Myös Suomi osallistui vuonna 2021 alkaneeseen faasi 3 -tutkimukseen. Osallistuneista puolet sai yhden annoksen mRESVIA-rokotetta (tutkimusvaiheessa nimeltään mRNA-1345) ja puolet lumevalmistetta. Ensimmäisen RSV-kauden aikana rokotteen suojateho lieväoireista (vähintään kaksi oiretta) RS-viruksen aiheuttamaa hengitystieinfektiota vastaan oli 83,7 % (95,88 % luottamusväli 66,0 - 92,2 %) ja vakavampaa (vähintään kolme oiretta) tautimuotoa vastaan 82,4 % (96,36 % luottamusväli 34,8 - 95,3 %) (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307079?query=featured_home). Hyvin lieväoireista tautia (vain yksi oire) vastaan suojateho oli 68,4 % (95 % luottamusväli 50,9 - 79,7 %).

Tutkimuksessa ei tullut esille vakavia turvallisuusongelmia. Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat pistoskohdan kipu, väsymys, päänsärky, lihaskipu ja nivelsärky. Vakavaa neurologista sairautta Guillain-Barrén oireyhtymää ei esiintynyt, eikä rokotetuilla esiintynyt lisääntyneesti sydämen rytmihäiriöitä.

RSV on erittäin tarttuva kausiluonteinen hengitystievirus sekä huomattava alempien hengitysteiden infektioiden ja keuhkokuumeen aiheuttaja. Erityisen suurta tautitaakkaa RSV aiheuttaa imeväisille ja vanhemmille aikuisille. Esimerkiksi vuonna 2019 RSV-tauti aiheutti noin 5,2 miljoonaa tautitapausta johtaen 470 000 sairaalahoitojaksoon ja 33 000 kuolemaan pelkästään korkean tulotason maissa yli 60-vuotiailla (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9835463/pdf/IRV-17-e13031.pdf).

mRESVIAn hyväksyntä osoittaa, että mRNA-rokoteteknologia toimii myös muissa indikaatioissa kuin COVID-19. Tällä hetkellä mRNA-rokotteita kehitetään aktiivisesti myös monia muita tartuntatauteja vastaan, kuten esimerkiksi influenssaa, borrelioosia, mononukleoosia ja sen jälkisairauksia (Epstein–Barrin virus (EBV)) ja vyöruusua vastaan.

mRNA-pohjaiset terapiat vaikuttavat toimivan myös muuten kuin rokotteina. mRNA-teknologian avulla voidaan periaatteessa hoitaa geenivirheestä johtuvia aineenvaihdunnan sairauksia tuottamalla puuttuvaa proteiinia. Tuoreessa Nature-artikkelissa osoitettiin, että harvinaista propionihapon aineenvaihduntahäiriötä voidaan hoitaa mRNA-teknologialla (https://www.nature.com/articles/s41586-024-07266-7).

Tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta mRNA-teknologian osalta. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa Modernan RSV-rokotteen myyntiluvan saaminen myös Euroopassa. Koska kyseessä on jo kolmas RSV-rokote, on oletettavaa, että rokotteiden hinta tulee tämän ansioista laskemaan.