Lasten long-covid -oireet

29.07.2021

Maailmalta on kuultu huolestuttavia uutisia pitkään jatkuvista koronataudin oireista, ns. long covidista. Esimerkiksi englantilaisen rekisterin perusteella covid-19-infektion pitkäaikaisoireista kärsii noin miljoona brittiä. Ruotsissa oireita on arvioitu olevan 25 000 virukselle altistuneella henkilöllä. Norjalaistutkimus https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3.pdf  havaitsi joka toisella koronataudin saaneella 16-30-vuotiaalla vielä kuuden kuukauden kuluttua infektiosta edelleen oireita, kuten maku- tai hajupuutos, heikotus, hengenahdistus, keskittymiskyvyttömyys ja muistihäiriöt. Mitä long covidilla tarkoitetaan, ja mitä siitä tiedetään lasten ja nuorten osalta?

Covid-19-infektion jälkeisessä oireyhtymässä oireet jatkuvat yli 12 viikkoa

Koronataudin oireet voivat kestää viikkoja tai kuukausia. Pitkittyneitä oireita on raportoitu myös lievän taudin jälkeen kaiken ikäisillä. SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama covid-19-tauti voidaan jakaa oireiden keston perusteella kolmeen ryhmään: akuutti infektio (kestää 0-4 viikkoa), pitkittynyt covid-19-tauti (kestää 4-12 viikkoa) ja covid-19-infektion jälkeinen oireyhtymä (kesto yli 12 viikkoa). Tieto pitkittyneen oireilun yleisyydestä, kestosta, vakavuudesta sekä oireiden kirjosta on vasta karttumasta ja tarve laadukkaalle tutkimukselle aiheesta on kiistaton.

Britanniassa pitkittyneistä koronaoireista on itse ilmoittanut kärsivänsä lähes miljoona ihmistä https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/latest. Tyypillisimpinä oireina mainitaan väsymys (56 %), hengenahdistus (41 %), lihaskipu (32 %) ja keskittymisvaikeudet (31 %). Useilla (40 %) sairastetusta koronataudista oli kulunut jo yli vuosi. Kun akuutissa vaiheessa koronatauti on erityisen vaikea iäkkäillä, niin pitkittyneistä oireista Britannian aineiston perusteella kärsivät erityisesti 35-69-vuotiaat naiset.

Omaan ilmoitukseen pohjaavien aineistojen heikkoutena on kontrolliryhmän puuttuminen. Ainakin osa hyvin todellisista oireista voi johtua jostakin muusta kuin SARS-CoV-2-infektiosta. Tutkimukset, joissa koronataudille sairastuneiden vointia verrataan kontrolliryhmään, ovat erityisen tärkeitä. Lasten ja nuorten osalta tällainen vertailuryhmän sisältävä tutkimus julkaistiin äskettäin, ja sen tulokset olivat huojentavia.

Valtaosa lapsista voi hyvin kuuden kuukauden kuluttua korona-altistuksesta

Zurichin yliopiston tutkijat arvioivat 6-16-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla kyselytutkimuksella 1 355 lapsen vointia. Verikokeen perusteella koronavirukselle altistuneita lapsia (yhteensä 109 lasta) verrattiin lapsiin, jotka eivät olleet altistuneet (1 246 lasta) virukselle https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782164. Tutkimuksessa havaittiin, että yli neljä viikkoa kestävää oireilua oli täsmälleen saman verran molemmissa ryhmissä (yhdeksällä prosentilla koronavirukselle altistuneista ja kymmenellä prosentilla altistumattomista). Yli 12 viikkoa kestäneitä oireita oli hiukan enemmän altistuneilla (4/109) kuin altistumattomilla (28/1246). Erityisen huojentavaa oli, että oman arvion perusteella olonsa hyväksi tai erinomaiseksi arvioi 94 % koronavirukselle altistuneista lapsista (verrokeista 96 %). Tämän perusteella lieväoireinen korona-altistuminen ei johda yleisesti vaikeisiin terveysongelmiin kuuden kuukauden seurannassa.

Tutkimusta tulee luonnollisesti jatkaa, jotta koronataudin mahdollisista pitkäaikaishaitoista lapsille ja nuorille saadaan luotettavaa tietoa. Tällä on oleellinen merkitys päätettäessä mahdollisista lapsiin ja nuoriin liittyvistä suojaustoimista sekä heidän rokottamisestaan. Todennäköisesti helpoin tapa estää covid-19-infektion jälkeinen oireyhtymä on rokottaminen. Alle 12-vuotiaiden lasten osalta mahdollinen rokottaminen vaatii kuitenkin vielä tutkimusnäyttöä koronarokotteiden siedettävyydestä, tehosta ja turvallisuudesta.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus osallistuu alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotetutkimukseen.