Kyllä tästä selvitään – myös omikronmuunnoksesta

29.11.2021

Ihan kuin pahentuneessa epidemiatilanteessa ei olisi ollut jo kylliksi murhetta. Nyt Etelä-Afrikasta hyökyy lisäksi uusi Maailman terveysjärjestön omikroniksi nimeämä koronaviruksen muunnos kohti Suomea https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529.

Eikö tämä piina helpota koskaan? Tekeekö omikron kaikki aiemmat ponnistelut turhiksi?

Omikronvariantin merkitys tarkentuu seuraavien kahden viikon aikana

Omikronvariantti on yleistynyt nopeasti Etelä-Afrikassa tullen valtamuunnokseksi poikkeuksellisen pian ilmestymisensä jälkeen. Nopeaa suhteellista yleistymistä Etelä-Afrikassa toki selittää se, että vielä viikko sitten koronatilanne oli maassa hyvin rauhallinen. Kun muita variantteja ei esiinny, niin uuden muunnoksen osuus on väistämättä suuri. Nopean yleistymisen lisäksi omikron on erityisen seurattava siksi, että se eroaa aiemmista koronaviruksen varianteista poikkeuksellisen paljon myös rokotesuojan kannalta keskeisen piikkiproteiinin osalta. Kuinka huolestuneita uudesta muunnoksesta tulee olla?

Vaikka omikronmuunnoksen globaali leviäminen on todennäköistä, se ei ole vielä varmaa. Aiempi Etelä-Afrikasta lähtenyt beetamuunnos tai brasiliaisperäinen gammamuunnos eivät koskaan muodostuneet globaalisti vallitseviksi varianteiksi. On selvää, että Suomen tulee pyrkiä päättäväisesti hidastamaan muunnoksen leviämistä Suomessa, ainakin kunnes sen merkitys tunnetaan paremmin. Parhaassa tapauksessa virus on aiempaa tarttuvampi, mutta aiheuttaa lievemmän taudin. Tämä olisi sekä variantin että ihmisten kannalta hyvä vaihtoehto. Jos tauti on lievä, ei erityisiä toimia juuri tämän kyseisen muunnoksen estämiseksi tarvitse tehdä.

Oleellista on myös saada tietää, kuinka hyvin nykyiset koronarokotteet suojaavat omikronilta. Jos suoja on hyvä, rokotussuunnitelmia ei tarvitse päivittää. Pidän yllättävänä, mikäli rokotteilla ei ole suojaa etenkään vakavaa tautimuotoa kohtaan. Vastauksia saadaan kahden viikon kuluessa. On huojentavaa tietää, että selviämme myös siinä tapauksessa, että muunnos on sekä vaarallinen että pystyy kiertämään nykyistä rokotesuojaa.

Tarvittaessa varianttipäivitettyjä rokotteita on saatavissa 100 päivän kuluessa

Koronarokotteiden kehitys tapahtui hämmästyttävän nopeasti. Esimerkiksi Moderna kertoi suunnitelleensa nykyisen koronarokotteensa kahdessa päivässä SARS-CoV-2-viruksen julkistamisen jälkeen https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-first-participant-dosed-nih-led-phase-1-study. Yhtiöltä meni 42 päivää kliiniseen käyttöön soveltuvan rokotteen valmistamiseen ja tutkimukset ihmisillä alkoivat 63 vuorokaudessa. Tarvittaessa rokotteen päivittäminen omikronvariantin mukaiseksi ja kliinisten kokeiden aloittaminen edennee vielä tätäkin nopeammin. Kliinisissä kokeissa varmistetaan rokotteen muodostama puolustusvaste ja rokotteen siedettävyys. Koska kyseessä on kerta-annoksena annettava tehoste, tuloksia saadaan nopeasti. Tutkimuksiin osallistuu muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen osallistujaan riippuen esimerkiksi siitä, tutkitaanko yhtä vai useampaa annosta ja rokotevaihtoehtoa. Useat rokotevalmistajat ovatkin jo ilmoittaneet suunnitelmista rokotteensa päivittämisestä omikronvariantin mukaiseksi.

Vaikka puolustusreaktiot suosivat vasteen tehostamista rokoteantigeenin muuttumattomina pysyneitä osia kohtaan, eli tässä tapauksessa niitä piikkiproteiinin osia, jotka eivät ole muuttuneet (ns. original antigenic sin), niin uusien rokoteteknologioiden muokkautuvuuden ansiosta tähänkin haasteeseen pystytään vastaamaan. Rokotteiden mRNA-ohjetta voidaan esimerkiksi typistää käsittämään vain piikkiproteiinin ACE2-reseptoriin sitoutuva osa, jossa suuri osa omikronmuunnoksen eroavaisuuksista sijaitsee.

Muuntuneiden koronavirusten perässä siis pysytään. Toivotaan omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin olevan nyt vallitsevaa deltamuunnosta lievemmän ja estyvän nykyisillä rokotteilla. Pelkästään toivon varaan luottamusta ei tarvitse rakentaa, sillä rokotevalmistajat pystyvät tuottamaan tarvittaessa nopeasti uusia varianttioptimoituja rokotteita.

Koronapandemiasta siis selvitään, uudesta omikronista huolimatta.