Kirkkaasti vihreä

26.05.2024

Tapasin hiljattain ammatillisissa merkeissä suuresti arvostamani henkilön. Kun keskustelu kääntyi eduskuntavaaliehdokkuuteni kautta politiikkaan, hän totesi olevansa 'vastentahtoinen vihreä'. Tämä johti luontevasti pohdintaan, millainen vihreän puolueen kuuluisi olla, jotta voisi olla vihreä vähemmän vastentahtoisesti.


Vihreät ei ole etujärjestö

Ensisijaisen tärkeää mille tahansa puolueelle on erottua riittävän selvästi muista puolueista. Aiemmin vihreiden oli helppo erottua keskittymällä ympäristöasioihin pyrkien esimerkiksi lajien sukupuuttoaallon ja ilmastomuutoksen torjumiseen. Onneksi ympäristöarvot ovat nykyisin nousseet, ainakin vaali- ja juhlapuheissa, myös usean muun puolueen agendalle. Vihreillä onkin siksi otollinen aika kirkastaa omat näkemyksensä ympäristön lisäksi myös muissa sille tärkeissä asioissa ja arvoissa.

Vihreille oman kirkkaana loistavan profiilin luominen on huomattavan helppoa, koska vihreät ei ole etujärjestö. Se ei ole olemassa ajaakseen minkään tietyn ryhmän etuja. Sen sijaan vihreät voi rakentaa mahdollisimman toimivaa kokonaisuutta ja perustaa oman kantansa tutkittuun tietoon sekä parhaaseen mahdolliseen asiantuntemukseen.

Koska vihreät ei ole etujärjestö, sen ei tarvitse olla ylläpitämässä vanhoja tunkkaisia rakenteita ja toimintamalleja, vaan se voi tehdä arvojensa mukaista, tulevaisuutta rakentavaa ja ympäristönäkökohdat huomioivaa politiikkaa. Vihreiden ei tule asemoitua vasemmistopuolueeksi, joka ajaa ammattiyhdistyksen etuja. Oikeudenmukainen tulevaisuus rakennetaan huolehtimalla lapsista ja nuorista. Konkreettisesti tämä tapahtuu tukemalla perheitä ja panostamalla koulutukseen. Jos vaakakupeissa ovat eläkkeiden indeksikorotusten leikkaaminen ja nuorten koulutus, tulee valinnan olla vihreille helppo.

Suomalaisten tasapuolinen kohtelu turvataan panostamalla julkiseen terveydenhuoltoon. Terveytensä vuoksi vaikeaan tilanteeseen joutuneiden tulee pystyä luottamaan saavansa tarvitsemansa hoidon.


Toisten näkemysten kuuntelu mahdollistaa yhteistyön

Uskon vahvasti, että poliittisessa (neli)kentässä on kasvavasti tilaa arvoliberaalille, talouspoliittisesti keskelle sijoittuvalle vihreälle puolueelle. Venäjän aggressiivisen toiminnan ja ilmastomuutoksen vuoksi synkkänä näyttäytyvänä ajanjaksona on erityinen tarve aktiivisesti parempaa tulevaisuutta rakentavalle, lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtivalle, erilaisuutta arvostavalle ja demokratiaa sekä ihmisoikeuksia turvaavalle vihreälle puolueelle. Aika vaatii positiivisuutta, vuoropuhelua ja myötätuntoa. Myös vastakkaisia näkemyksiä tulee pyrkiä ymmärtämään, mikä tapahtuu kuuntelemalla toisten mielipiteitä.

EU-vaalit määrittävät EU:n lisäksi Suomen tulevaisuutta. Toivottavasti mahdollisimman moni löytää sopivan ehdokkaan ja osallistuu demokraattisen Euroopan unioinin toimintaan äänestämällä tulevissa vaaleissa.

Haluan toivottaa onnea kaikille ehdokkaille tuleviin vaaleihin!  Vihreiden ehdokkaat löydät https://www.vihreat.fi/eurovaalit-2024/?kieli=fi&vaali=europarlamenttivaalit-2024&alue=fin.