Ketä äänestää?

30.01.2023

Onneksi meillä on mahdollisuus elää demokratiassa, missä äänestäjillä on valta valita edustajansa. Mutta miten käyttää oma äänensä mahdollisimman hyvin? Minkä perusteella valita ketä äänestää?

Puolueiden ja ehdokkaiden välillä on eroja

Uskon vahvasti siihen, että kaikkien puolueiden tavoitteena on kehittää maatamme paremmaksi. Joistakin voi ymmärrettävästi tuntua, että puolueiden välillä ei ole mitään eroja. Kaikki kannattavat liittymistä Natoon ja puoluekannasta riippumatta kaikki haluavat, että koulutusta tulisi parantaa. Harvassa ovat ne, joiden mielestä luontoa ei tulisi suojella tai terveydenhuollon ei pitäisi olla laadukasta ja kustannustehokasta. Puolustukseen tulee varata riittävästi rahoitusta, nuorten syrjäytymistä estää, perheitä tukea, eikä ketään saa päästää tipahtaman turvaverkkojen ulkopuolelle. Hyvinvointivaltiosta on pidettävä huolta.

Eroavaisuudet löytyvät painotuksista. Jos yhteiskunnalla on mahdollisuus laittaa tietty määrä resursseja eri tarpeisiin, niin tulisiko etusijalle laittaa poliisien riittävä määrä, jotta varmistetaan sisäinen turvallisuus, vai armeijan tarpeet ulkoista vaaraa vastaan? Tarvitaanko kipeimmin lisää ammattilaisia varhaiskasvatukseen vai kenties terveydenhuoltoon? Turvataanko työikäisten taloutta työttömyyden kohdatessa vai panostetaanko tutkimusrahoitukseen? Koska kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita, niin onko kuitenkin välttämätöntä jatkaa velkaantumista vai lopetetaanko rahan lainaaminen seuraavilta sukupolvilta? Koska kaikkea ei voi saada, täytyy tehdä priorisointia arvojen pohjalta. Tässä suhteessa puolueiden välillä on eroja.

Vaikka eroavaisuuksia on, niin toiseen ryhmään tai puolueeseen kuuluvaa ei ole tarpeen halveerata tai demonisoida. Toisin asioista ajattelevan kanssa keskusteleminen voi olla avartavampaa ja hyödyllisempää kuin oman näkemyksen vahvistaminen tutun kuplan sisällä. Oma ajattelu monipuolistuu, kun altistaa itsensä myös muiden näkemyksille. Vihreät ajattelevat, että kaikilla tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Erilaisten ajatusten ymmärtämiselle on siis tilaa vihreissä. 

Vihreät varmistavat, että myös haavoittuvassa asemassa olevien ääni tulee kuulluksi

Itselle vihreiden valinta omaksi puolueeksi oli helppo yhteisen arvopohjan vuoksi. Erityisen tärkeää minulle on, että vihreät pyrkivät tekemään politiikkaa tutkitun tiedon pohjalta, eikä eturyhmien lähtökohdista. Asiantuntijana olen omimmillani arvioidessani tieteellistä tietoa. Tämä on erityisen tärkeää, kun vastaan tulee uusia, yllättäviä haasteita. Oman riippumattomuuden varmistamiseksi päädyin siihen, että en ota vastaan lainkaan vaaliavustuksia edes yksityishenkilöiltä.

On tärkeää antaa ääni niille, joiden ääni ei muuten kuulu. Minun osalta tämä tarkoittaa luonnon lisäksi lapsia ja nuoria, mielenterveyden ongelmista kärsiviä sekä hoivaa vaativia vanhuksia.

Ketä sitten kannattaa äänestää?

Minusta äänestämisessä on kyse arvoista. Vihreät haluavat jättää niin Suomen kuin koko planeetan mahdollisimman hyvässä kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Toivottavasti myös Sinä löydät vihreistä arvojesi mukaisen vaihtoehdon.