Elintarvikkeiden arvonlisävero ohjaamaan ravintotottumuksia

15.03.2023

Ylipainosta on muodostunut Suomessa keskeinen terveysongelma jo lapsuusiästä lähtien. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä lähes 20 prosenttia. Lihavuuden ehkäisy perustuu terveellisiin elämäntapoihin, riittävään liikuntaan ja oikeisiin ravintotottumuksiin. Mielestäni arvonlisäveroa tulisi käyttää huomattavasti nykyistä dynaamisemmin ohjaamaan kulutusta siten, että se ohjaa käyttämään terveellistä, ekologista sekä eettistä kasvis- ja kalaruokaa.Terveellisen ruoan, kuten vihannesten ja kasvisten, arvonlisäveroa tulisi madaltaa tuntuvasti ja toisaalta epäterveellisen tuotteiden verotusta kiristää sitä enemmän, mitä epäterveellisemmästä valmisteesta on kysymys. Arvio elintarvikkeen vaikutuksesta terveyteen tehdään tutkimustiedon perusteella huomioiden esimerkiksi suolapitoisuus ja rasvan laatu. 

Ohjaamalla verotuksen keinoin ravintotottumuksia terveellisemmiksi voidaan vaikuttaa lihavuusepidemiaan ja ehkäistä elintavoista johtuvia sairauksia.


Julkaistu mielipidekirjoituksena Kalevassa 15.3.2023