COVID-19-rokotteet ovat RNA-rokoteteknologian läpimurto

17.11.2020

Kauan ei ehditty jäädä makustelemaan uutisia Pfizerin ja BioNTech:n RNA-rokotteiden suojatehosta (viite https://rokotetutkimus.fi/blogi-tana-vuonna-marraskuu-tuntuu-olevan-poikkeuksellisen-aurinkoinen/), kun Moderna laittoi vielä paremmaksi. Kun Pfizerin rokote antoi 94 koronatautiin sairastuneen perusteella yli 90% suojan, niin Modernan rokote antoi 95 sairastuneen otoksessa lähes 95 % tehon. Näistä 95 sairastuneesta vain 5 oli saanut tutkittavaa rokotetta, kaikki muut kuuluivat kontrolliryhmään.

Modernan RNA-rokotetta on tutkittu yli 30 000 vapaaehtoisella. Heistä puolet on saanut tutkittavaa rokotetta ja puolet on saanut lumerokotetta. Tutkimukseen on osallistunut terveiden työikäisten lisäksi 7 000 yli 65-vuotiasta ja 5 000 perussairautensa (diabetes, lihavuus tai sydänsairaus) suhteen riskiryhmään kuuluvaa työikäistä. Modernan rokotteen suojavaikutus myös näihin ryhmiin kuuluvilla on ollut ilmeinen. Tulokset näyttivät erityisen hyviltä tarkasteltaessa 11 vakavan infektion saanutta. He kaikki kuuluivat verrokkiryhmään.

Kokonaisuudessaan Modernan julkistamat tiedot meneillään olevasta tutkimuksesta osoittavat, että heidän RNA-rokote estää tehokkaasti sekä lieväoireista että vakavaa covid-19-tautia. Rokote vaikuttaa toimivan niin iäkkäillä kuin perussairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvilla. Muistaen vielä tuoreet uutiset Pfizern RNA-rokotteesta, voidaan tuloksia pitää läpimurtona RNA-rokoteteknologian suhteen.

Useita muita rokotteita on myös jo kliinisissä kokeissa. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö myös nämä muut rokotteet osoittautuisi tehokkaiksi. Minusta voidaan siis tässä kohtaa pitää selvänä, että covid-19 tullaan nujertamaan, eikä siihen tule kulumaan enää edes kovin montaa kuukautta.

RNA-rokotteet ovat tehokkaita, mutta onko niillä haittavaikutuksia

RNA-rokoteteknologia on uusi, joten tietoa kyseiseen teknologiaan liittyvistä mahdollisista pitkäaikaisriskeistä ei siten vielä ole. Aiemmin toimintaperiaatteeltaan vastaavaanlaista DNA-rokoteteknologiaa ei ole hyväksytty käytettäväksi ihmisillä. Menetelmää on tutkittu aktiivisesti jo pitkään. ja DNA-rokotetta käytetään eläinlääketieteessä hevosilla.

On oletettavaa, että RNA-rokotteen sisältämän perintöaineksen riski liittyä osaksi solujen perimäaineista on vähäinen, ja lähtökohtaisesti pienempi kuin DNA-rokotteen (tai viruksen perimäaineksen). Vaikka pitkäaikaisriskin suuruutta ei voi tutkimustiedon pohjalta vielä tietää (koska aiempaa käyttökokemusta ei juuri ole), on rokoteteknologiaan liittyvänpitkäaikaishaitan riski nähdäkseni pieni.

Harvinaisten haittavaikutusten teoreettinen ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi kliinisiä rokotetutkimuksia tehdään eri vaiheissa, joissa tutkittavien määrää nostetaan asteittain faasi 1 –tutkimuksen muutamasta kymmenestä faasi 3 –tutkimuksen kymmeniin tuhansiin. Vastaavalla tavalla on tutkittu myös covid-19-rokotteita. Ennen myyntiluvan myöntämistä rokotteita on ehditty tutkia jo kymmenillä tuhansilla vapaaehtoisilla, ja rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia on seurattu tarkasti. Esimerkiksi Moderna raportoi, että tutkittavilla esiintyi rokotteisiin tyypillisesti liittyviä oireita, kuten pistopaikan kipua, lievää lämpöilyä sekä lihas- ja nivelkipua. Vakavia haittatapauksia tutkimuksessa ei ole tullut esille.

Mahdollisten haittavaikutusten vuoksi rokotettuja seurataan vähintään kaksi kuukautta tehosteannoksen saamisen jälkeen. Jos merkittäviä haittatapahtumia ei rokotetuilla ilmaannu enempää kuin lumerokotetta saaneilla, voidaan mahdollisten haittojen olettaa olevan sangen harvinaisia. Kun tiedetään faasi 3 –tutkimuksiin osallistuneiden määrä, voidaan arvioida, kuinka yleisiä mahdolliset vakavat haittavaikutukset periaatteellisesti voivat suurimmillaan olla.

Päätös myyntiluvan myöntämisestä Euroopassa tehdään puolueettomien asiantuntijoiden toimesta Euroopan lääkevirastossa EMA:ssa, jonka jälkeen suomalaiset asiantuntijat kansallisessa rokoteasiantuntijaryhmässä (KRAR) antavat lausunnon rokotteen ottamisesta kansalliseen rokotusohjelmaan.

Jos tämän seulan läpi tulee koronarokote saataville, minä ainakin olen valmis sen ottamaan.