Äiti suojaa vastasyntynyttä omilla vasta-aineillaan

13.05.2024

Hankittu immuniteetti ei periydy, vaan se täytyy sananmukaisesti hankkia kohtaamalla mikrobeja. Nykyisin useita tauteja ei kuitenkaan tarvitse sairastaa saadaksemme vastustuskyvyn, vaan puolustuskykyä voidaan opettaa rokottamalla. Imeväisten suojaamisessa vaikeilta infektiosairauksilta voidaan hyödyntää myös äidiltä saatavia vasta-aineita. Äiti turvaa omien vasta-aineidensa avulla syntyvän lapsensa ensimmäisiä elinkuukausia. Raskauden aikana äidille annettavalla rokotuksella on mahdollista parantaa tätä suojaa.

Äidin vasta-aineita siirtyy lapselle sekä istukan kautta että imetyksen yhteydessä

Vaikka puolustuskyky ei suurelta osin siirry äidistä syntyvään lapseen, auttaa äidin elimistö kuitenkin vastasyntynyttä puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan. Äiti siirtää vasta-aineita jo raskausaikana istukan kautta sikiöön siten, että vastasyntyneen veressä yleisimmin esiintyvän vasta-aineluokan, IgG:n, pitoisuudet ovat samalla tasolla kuin äidillä. Jos äiti on sairastanut esimerkiksi vesirokon, tai saanut siltä suojaavan rokotteen, siirtyy suoja myös vastasyntyneelle. Vasta-aineiden puoliintumisaika on noin kuukausi, joten äidiltä siirtyneiden vasta-aineiden antama suoja kestää noin puolivuotiaaksi.

Myös syntymän jälkeen äiti voi antaa suojaa vastasyntyneelleen. Äidinmaito sisältää runsaasti limakalvoja ja suolistoa suojaavia IgA-luokan vasta-aineita, minkä ansiosta imetys voi suojata lasta vatsataudeilta. Esimerkiksi rokkotauteja vastaan suojautuminen vaatii kuitenkin normaalit rokotukset, koska rintamaidon sisältämät vasta-aineet eivät riittävästi suojaa näiltä taudeilta.

Milloin odottavan äidin rokottaminen olisi erityisen tarpeellista?

Odottavan äidin rokottaminen on usein perusteltua, sillä raskaus heikentää elimistön puolustusjärjestelmää ja sen vuoksi monet taudit ovat erityinen riski odottavalle äidille ja syntyvälle lapselle. Rokotteen aikaansaamat vasta-aineet suojaavat äidin lisäksi lasta hänen ensimmäisinä elinkuukausinaan.

Influenssa ja covid-19 ovat erityisen vaikeita odottavalle äidille ja lisäksi ne ovat riski raskauden normaalille etenemiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteleekin raskauden aikaisia influenssa- ja covid-19-rokotuksia. Suoja siirtyy muodostuneiden vasta-aineiden välityksellä myös syntyvälle lapselle.

Hinkuyskä on hankala tauti odottavalle äidille ja hengenvaarallinen vastasyntyneelle vauvalle. Suomessa hinkuyskärokote annetaan pikkuvauvoille ensimmäisen kerran kolmen kuukauden iässä. Englannissa hinkuyskärokotteen saavat jo odottavat äidit raskausaikana, mikä on menestyksekkäästi alentanut vastasyntyneiden vauvojen riskiä saada vaikea tautimuoto. Jos hinkuyskän esiintyminen nousee merkittävästi Suomessa, voidaan myös meillä harkita äitien raskaudenaikaista rokottamista.

Vastaavalla tavalla voidaan estää myös muita imeväiskauden vaikeita infektioita kuten RS-viruksen aiheuttamaa hengitystieinfektiota.


RSV-rokote odottaville äideille

RSV-infektio on erityisen vaikea lapsen ensimmäisten elinkuukausien aikana, milloin hyvää rokotevastetta on vielä vaikeaa saada. Toimiva ratkaisu on odottavien äitien rokottaminen, jolloin vastasyntynyttä suojaavia vasta-aineita siirtyy istukan kautta äidistä sikiöön. Äidin raskaudenaikainen rokottaminen on nykyisin mahdollista Abrysvo-rokotteella (https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=31580&i=PFIZER_ABRYSVO). Rokotuksen ajankohtaan tulee kiinnittää huomiota liittyen raskauden vaiheeseen ja epidemiatilanteeseen. Esimerkiksi USA:n sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen CDC (Centers for Disease Control and Prevention) suosittaa RSV-rokotetta raskaana oleville raskausviikkojen 32-36 aikana syyskuun ja tammikuun välillä (https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/rsv/hcp/pregnant-people.html). Jos lapsi ehtii syntyä ennen rokotteen saamista, häntä voidaan kuitenkin suojata antamalla RSV:ltä suojaavia vasta-aineita.


Äidin kautta välittyvä suoja lapselle ei jää pysyväksi, vaan häviää vähitellen noin puolen vuoden ikään mennessä. Imetys ei ole peruste olla antamatta lapselle rokotusohjelman mukaisia rokotteita.