Tulevaisuutta vaalien

Tulevaisuutta vaalitaan tekemällä oikeita valintoja. Sellaisia, joiden vaikutus nähdään mahdollisesti vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua. Tällaisia valintoja ovat  lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä koulutuksesta huolehtiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen tukemalla perheitä. Luontoa tulee kohdella arvostaen. Vanhusten laadukas hoiva ja mielenterveysongelmien hoitaminen ei ole poliittinen kysymys, vaan välttämättömyys.

Pitkä kokemus yliopistolaisena, lastenlääkärinä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana antaa pohjan tehdä mahdollisimman oikeita, tietoon perustuvia valintoja. 

Vaalilupaukseni:

  1. Teen kaikkeni lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
  2. Tuon kuuluviksi niiden äänet, jotka eivät muutoin tule helposti esille. Heitä ovat lasten lisäksi hoivaa vaativat vanhukset ja mielenterveyden ongelmista kärsivät.
  3. Vaadin, että päätökset tehdään parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta, eikä etujärjestöjen lobbauksen perusteella.

En ota vastaan vaalilahjoituksia.

Voit halutessasi lahjoittaa ajattelemasi summan Pelastakaa Lapset ry:lle. 

Äänestäjä lähetti minulle viestin kertoakseen, että olin vaalikoneen kysymysten perusteella hänelle parhaiten sopiva ehdokas. Häntä kuitenkin pohditutti valita minua, koska puoluevaalissa hänen äänensä voisi olla tukemassa jotakin toista vihreää (tai sitoutumatonta) ehdokasta, jonka ajatukset eivät ehkä olisikaan yhtä yhdensuuntaiset. Mitä sitten...

Suomalaisten lasten ja nuorten terveys ei ole kehittynyt tällä vuosituhannella suotuisasti. Erityisiksi ongelmiksi ovat muodostuneet ylipaino, mielenterveyden ongelmat ja sosiaaliset vaikeudet. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä melkein 20 prosenttia. Mielenterveyden vuoksi terveydenhuollon...

Ylipainosta on muodostunut Suomessa keskeinen terveysongelma jo lapsuusiästä lähtien. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä lähes 20 prosenttia. Lihavuuden ehkäisy perustuu terveellisiin elämäntapoihin, riittävään liikuntaan ja oikeisiin ravintotottumuksiin. Mielestäni arvonlisäveroa tulisi käyttää...