Tulevaisuutta vaalien

Tulevaisuutta vaalitaan tekemällä oikeita valintoja. Sellaisia, joiden vaikutus nähdään mahdollisesti vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua. Tällaisia valintoja ovat  lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä koulutuksesta huolehtiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen tukemalla perheitä. Luontoa tulee kohdella arvostaen. Vanhusten laadukas hoiva ja mielenterveysongelmien hoitaminen ei ole poliittinen kysymys, vaan välttämättömyys.

Pitkä kokemus yliopistolaisena, lastenlääkärinä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana antaa pohjan tehdä mahdollisimman oikeita, tietoon perustuvia valintoja. 

Lupaukseni:

  1. Teen kaikkeni lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
  2. Tuon kuuluviksi niiden äänet, jotka eivät muutoin tule helposti esille. Heitä ovat lasten lisäksi hoivaa vaativat vanhukset ja mielenterveyden ongelmista kärsivät.
  3. Vaadin, että päätökset tehdään parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta, eikä etujärjestöjen lobbauksen perusteella.

Hankittu immuniteetti ei periydy, vaan se täytyy sananmukaisesti hankkia kohtaamalla mikrobeja. Nykyisin useita tauteja ei kuitenkaan tarvitse sairastaa saadaksemme vastustuskyvyn, vaan puolustuskykyä voidaan opettaa rokottamalla. Imeväisten suojaamisessa vaikeilta infektiosairauksilta voidaan hyödyntää myös äidiltä saatavia vasta-aineita. Äiti...

Valtioneuvosto hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla valmistelemat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleja koskevat muutokset torstaina 11.4. Muutoksilla pyritään vahvistamaan yliopistojen autonomiaa (vähentämällä strategisen rahoituksen osuutta) ja toisaalta tehostamaan koulutuskapasiteetin käyttöä palkitsemalla...